För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.
search.pngforsaljningsvillkor-s.jpg

Angående GDPR, se vår integritetspolicy längre ner på sidan.

OBS ! Vi säljer tyvärr ej direkt till privatpersoner, men maila oss gärna för tips om ev.

återförsäljare.

 

Offerter:

Alla skriftliga offerter är bindande i 30 dagar från offertdatum.

 

Fraktvillkor:

Alla order där varuvärdet överstiger 2 500 kronor netto levereras frakt- och emballagefritt

exklusive pall) till angiven ort inom Sverige. Fraktavgiften för beställningar som understiger

denna gräns är 150 kronor. Ett småordertillägg på 50 kronor debiteras alla beställningar som

understiger 300 kronor netto. All transport sker på köparens risk. Vi ombesörjer transportförsäkring

av godset, varvid försäkringskostnaden debiteras köparen. Vid mottagarfrakt debiteras 50 kronor

i emballageavgift. Vid telefonavisering debiteras avgiften enligt den aktuella transportörens avgift.

Leveransvillkor:
Transportören levererar måndag-fredag mellan 8.00-17.00 .

Vid så kallad "bomkörning" när ingen har kunnat ta emot godset debiteras en extrakostad på 200kr.

Vid osäkerhet kan Privpak beställas kostnadsfritt, godset kommer då till aviserat ombud.
Ombud är exempelvis närbutiker, mataffärer eller bensinmackar i hela landet. När du hämtar tar du

med legitimation och det löpnummer som du får via aviseringen. Hämtar du för någon annan

tar du med bådas legitimationer.
 

Producentansvar:

Miljöavgift debiteras i enlighet med svensk lagstiftning 2023.

Lysrör/ urladdningslampor:             0,45 kr/st.            

Glödlampor:                                    0,45 kr/st.            

LED lampor:                                    0,45 kr/st.

Lågenergilampor:                            0,45 kr/st.

Armaturer:           30 kr/st. över 2 kg 35 kr/st.                      

Batterier:    LR03                           0,12 kr/st.

                  LR06                            0,23 kr/st.

                  LR14                            0,72 kr/st.

                  LR20                            1,42 kr/st.

                 6LR61                           0,47 kr/st.                                                                                                              

Vissa produkter är undantagna.

 

Reklamationer:

Transportskador skall anmälas inom 7 dagar på https://www.dhl.com/se-sv/home/vara-divisioner/frakt/kundservice/sa-har-forbereder-du-ett-krav.html

Reklamationer gällande varor anmäles till Ekonomiljus AB, och hanteras i enlighet

med garantilagen. Vid retur av kuranta varor avdrages minst 20 % i hanteringskostnad.

 

Betalningsvillkor:

Betalning skall ske senast 30 dagar från fakturadatum. Vi förbehåller oss rätten

att debitera dröjsmålsränta samt påminnelseavgift om betalning sker efter förfallodagen.

Vi tar ut en faktureringsavgift á 35,00 SEK för fakturor via brev.

Meddela gärna er mailadress till info@ekonomiljus.se så skickar vi självklart ut fakturan avgiftsfitt.

 

Prislistan:

Alla priser i denna lista är exklusive mervärdeskatt och eventuell miljöavgift. Vid

ändringar av valutakurser, tullar, skatter och anda offentliga avgifter äger säljaren

rätt att anpassa priserna utan föregående avisering.

Vi förbehåller oss rätten att mått, dimensioner och konstruktion kan ändras utan

att detta aviseras. Samtliga priser gäller per styck och vid köp av hela förpackningar

oavsett om angiven förpackningsstorlek är 2-pack.

Kort och gott:

Registrerar/skriver ni 20 st. så levereras 20 st. och ej 20x2-pack = 40 st.

 

Skadestånd:

Om säljaren genom hos honom eller hans leverantör uppkommen arbetsinställelse såsom

strejk, lockout eller genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill säljaren

ej varit vållande, förhindrats att fullgöra sina leveranser enligt åtagande, berättigar detta icke

detta köparen till skadestånd.

Dessa villkor gäller vid försäljning i Sverige.

 

 

GDPR

 

- Integritetspolicy -

 

Ekonomiljus värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina

personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna

integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Ekonomiljus AB.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan,

beställning, köp som du gör hos Ekonomiljus AB, genom användning av vår hemsida eller t.ex

prenumerationer på nyhetsbrev.

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter ?

 

Ekonomiljus AB (556170-3645), Gränsbovägen 3, 152 42  SÖDERTÄLJE är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss via mail info@ekonomiljus.se

 

Vilka personuppgifter behandlar vi ?

 

Ekonomiljus AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via

vår webbplats eller erhåller från en tredje part inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör

en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du

registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till Ekonomiljus AB av

andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, bild, IP adress,

personnummer, kontakt- & adressuppgifter, personliga preferenser, telefonnummer.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter ?

 

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella

avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och

avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster och produkter,

utbildningar som du väljer att deltaga i eller prenumerationer på nyhetsbrev.

 

Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt

för vår sälj- & produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du

inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta vår

personuppgiftsansvarig.

 

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp

information eller annat material på vår webbplats ber vi dig notera att även sådan information

kan innehålla personuppgifter. I de fall din information innehåller uppgifter om andra

personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att

tillhandahålla.

 

Ekonomiljus behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi

behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när

vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett

intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla

vår webbplats eller våra tjänster och/eller produkter. Om vi skulle behandla dina

personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så

kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

 

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med

behandlingen fullgjorts.

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

 

Ekonomiljus värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit

lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter

ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

 

Ekonomiljus AB kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning,

t.ex datakonsulter som har hand om vårt affärssystem.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t ex att

teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som

antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Ekonomiljus kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller

annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut

sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Ekonomiljus kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som

beskrivs i detta avsnitt.

 

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

 

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få

tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade,

att Ekonomiljus skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina

personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke

till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av

personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Ekonomiljus via info@ekonomiljus.se

 

 

 

 

 

Start > Våra försäljningsvillkor
Annonser